Józef Stawicki.bmp     Józef Stawicki adjęcie ślubne.bmp

Warszawa 1944 – dwuletni chłopczyk gubi rodziców - szuka ich do dziś.

Warsaw 1944 – two years old boy lost his parents - and still looks for them.

 

 

 

Józef Stawicki (powyżej na zdjęciach w wieku lat 9 i 25), wg metryki uzyskanej w domu dziecka urodził się 1 kwietnia 1942 roku w Warszawie jako syn Kazimierza Stawickiego i Balbiny Miechowickiej.

 

Józef Stawicki przybył do Czechowic – Dziedzic w roku 1944 w wieku dwóch lat wraz z przybyłym z Warszawy transportem dzieci. Wiadomo, że Czechowice-Dziedzice nie były miejscem przeznaczenia transportu. To przypadek zrządził, że losy wojny zatrzymały go właśnie tutaj. Od tego momentu aż do osiągnięcia wieku dorosłego Józef Stawicki mieszkał w Domu Dziecka w Czechowicach – Dziedzicach. Dom ten prowadziły siostry zakonne Felicjanki. Jego metryka urodzenia sporządzona została w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku na podstawie orzeczenia sądu w Bielsku-Białej. Widnieje na niej informacja, że Józef Stawicki urodził się 1 kwietnia 1942 w Warszawie jako syn Kazimierza Stawickiego i Balbiny Miechowickiej. Nie można wykluczyć, że w oryginalnych dokumentach, na podstawie których powstało wspomniane orzeczenie, a do których nie udało się dotrzeć widniały nazwiska bardzo podobne do podanych powyżej ale nie identyczne np., że Józef jest synem Kazimierza Sawickiego, Słowickiego czy też Slovickiego i Albiny Miechowieckiej, Michowiecka czy Miechowicz itp. Mogły to być różne podobne wersje tych imion i nazwisk. Nigdy nie udało się potwierdzić prawdziwości tych danych, informacji o dokładnym miejscu urodzenia ani odnaleźć żadnego rodzica, członka rodziny, krewnego, osoby, która znała kogokolwiek z rodziny Józefa ani żadnej informacji o ich pochodzeniu i losie. Do dziś nie odnaleziono żadnego śladu.

Trwają poszukiwania jakichkolwiek ludzi lub dokumentów, faktów i wskazówek mogących rozwikłać zagadkę dotyczącą powyżej opisanego wydarzenia z 1944 roku.

Jeśli możesz pomóc napisz proszę: Jozef.Stawicki@1944.com.pl

 

 

 

 

According to a birth certificate obtained from an orphanage, Jozef Stawicki (see above his photo of age 9 and 25) was born on April 1, 1942 in Warsaw, Poland, son of Kazimierz Stawicki and Balbina Miechowicka.

 

In 1944, at the age of two, Jozef Stawicki arrived in Czechowice-Dziedzice, Poland with a transport of children from Warsaw.  It was through coincidence and fate of war that he remained there, as Czechowice-Dziedzice was not the transport's destination.  From that moment until adulthood, Jozef Stawicki lived in an orphanage in Czechowice-Dziedzice which was operated by the "Felicjanki", an order of nuns.  The existing birth certificate of Jozef Stawicki was prepared during the 1950's under a ruling of a court in Bielsko-Biala.  In this certificate it is clearly stated that Jozef Stawicki was born on April 1, 1942 in Warsaw, Poland as son of Kazimierz Stawicki and Balbina Miechowicka.  It cannot be ruled out that the original documents, which we were not able to retrieve and upon which the above mentioned court ruling was based, may have contained names that were only similar to those present on the existing birth certificate (for example that Józef is the son of Kazimierz Sawicki or maybe Slovicki and Albina Miechowiecka, Michowiecka or Miechowicz etc.).  There may have been any number of names similar to those above. So far, we were never able to confirm the truthfulness or validity of any of the existing information, find any information as to the actual birthplace, find any traces be it a relative, parent or any information whatsoever.

 

Search is continued in hope of finding people, documents, facts and clues that would help solve the mysterious events of 1944. 

If You can help please write to Josef.Stawicki@1944.com.pl